Tel: +9851 37641164

بازگشت به صفحه اصلی

زیر سیستم درخواست کننده خدمات پزشکی (بیمار)

این زیر سیستم در واقع سایت سمت متقاضی خدمات درمان(بیمار) می باشد که به واسطه آن شخص میتواند با مشاهده کلینیک ها و یا بیمارستان های مختلف تعرف شده و آشنایی کامل با خدمات پزشکی آنها با توجه به نیاز خود محل مورد نظر را انتخاب نماید.سپس با بخش های مختلف بیمارستان انتخاب شده آشنا شده و پزشکان و متخصصین آن به ایشان معرفی میگردد.

متقاضی میتواند از طریق این سایت اطالاعات دقیق تری در مورد شرایط درمان، اقدامات قبل از درمان و دوران پس از درمان خود کسب نماید. همچنین میتواند با تیم پزشکی و سوابق کاری آنها آشنا شده و در نهایت با برقراری تماس با مشاورین پزشکی معرفی شده درخواست دریافت خدمات پزشکی خود را ثبت و رزرو نوبت را انجام دهد.

بخشی از امکانات این سایت به شرح زیر می باشد:

•    معرفی تخصص های ارائه شده 
•    معرفی بیمارستان های ارائه دهنده خدمات
•    معرفی کلینک های ارائه دهنده خدمات
•    معرفی پزشکان متخصص
•    امکان ثبت درخواست خدمات درمانی مورد نیاز متقاضی

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر میتواند فایل معرفی سامانه مدیریت گردشگری سلامت آس را مطالعه بفرمایید.